Managementul Informatiilor clasificate si neclasificate, 18-19 iunie, Bucuresti

459838_35454449

Managementul informatiilor

Clasificate si Neclasificate

 

18-19 iunie, Bucuresti, Hotel Crystal Palace

Termen de inscriere 11 iunie 2019

FORMULAR DE INSCRIERE

 

INTREAGA PREZENTARE A CURSULUI

 

 

Obiective specifice:

In urma participarii la acest training, cursanţii vor fi familiarizaţi cu:1286890_78393311

 1. Soluţiile asigurării securităţii informaţiilor
 2. Administrarea calificată a informaţiilor
 3. Abordarea diferenţiată a elementelor manageriale specifice utilizării informaţiilor secrete, confidenţiale, sensibile, personale în interes naţional şi comunitar.
 4. Managementul informaţiilor clasificate – Tipuri de securitate: securitatea personalului, securitatea fizică, securitatea documentelor, securitatea industrială, securitatea informaţiilor vehiculate în format electronic (INFOSEC).
 5. Vulnerabilităţi, riscuri, ameninţări, pericole, gestionarea riscurilor de securitate, componentele unui sistem de management al riscului.
 6. Raportul dintre mass-media şi instituţiile care administrează informaţii secrete; medierea conflictelor şi crizelor generate de gestionarea deficitara a informaţiilor.
 7. Limite ale accesului la informaţii, nevoia de securitate a informaţiilor, informaţia clasificată – suport al strategiei de securitate, stadiul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniul securităţii informaţiilor.
 8. Sistemul de securitate a informaţiilor clasificate în România: Autoritatea Naţională de Securitate a informaţiilor clasificate – Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, autorităţi abilitate de securitate, organizarea securităţii informaţiilor în cadrul unei instituţii sau companii, compartimente specializate pentru gestionarea informaţiilor clasificate.
 9. Managementul incidentelor de securitate: definirea incidentului de securitate, compromiterea informaţiilor clasificate, soluţionarea incidentelor de securitate în care sunt implicate informaţii naţionale clasificate.
 10. Aplicarea principiilor managementului incidentelor de securitate.

457898_55514882Continutul Trainingului:

Actele normative care reglementează protecţia informaţiilor clasificate

Nivelurile de secretizare:

 1. Clasificarea informaţiilor;
 2. Informaţiile secrete de stat şi ierarhizarea pe niveluri de secretizare;
 3. Persoanele care au acces de drept la informaţii clasificate;
 4. Alte persoane care au acces la informaţii clasificate;
 5. Instituţii care deţin sau utilizează informaţii clasificate

Reguli specifice în privinţa evidenţei, întocmirii, păstrării, procesării, multiplicării, transportului, transmiterii şi distrugerii informaţiilor clasificate; 

Consideraţii introductive:ID-100207492

 1. Clasificarea informaţiilor secrete de serviciu
 2. Declasificarea informaţiilor secrete de serviciu
 3. Reguli generale de evidenţă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere şi distrugere prevăzute de H.G. 585/2002
 4. Obligaţiile şi răspunderile ce revin conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice, agenţilor economici şi altor persoane juridice
 5. Accesul la informaţiile clasificate şi în locurile în care se desfăşoară activităţi, se expun obiecte sau se execută lucrări din această categorie
 6. Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate
 7. Aplicarea prevederilor H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate  la nivelul instanţelor

Distincţia între informaţiile clasificate şi informaţiile de interes public

 • a. Cadrul legal
 • b Accesul la informaţii şi autorităţile publice. Ce sunt informaţiile ?strategic 5
 • c. Ce sunt informaţiile de interes public? Definiţii. Obligaţiile autorităţilor publice.
 • d. Reglementarea accesului liber la informaţia de interes public în legislaţiile naţionale ale altor state
 • e. Principii ale accesului la informaţii de interes public
 • Principiul  accesului maxim la informaţie
 • Obligaţia publicării informaţiei
 • Promovarea transparenţei administraţiei
 • Facilitarea accesului la informaţie – proceduri clare
 • Principiul nivelului rezonabil al costurilor accesului la informaţie
 • Principiul priorităţii accesului la informaţie
 • Principiul publicităţii şedinţelor instituţiilor publice
 • Protecţia „avertizorilor” (a persoanelor care avertizează asupra unei ilegalităţi).
 • Principiul definirii limitative a excepţiilor

f. Informaţiile exceptate de la accesul liber al cetăţenilor. Condiţiile refuzului

 • 8765Excepţii prevăzute în Constituţie (art. 31 alin. 3 şi art. 53)
 • Excepţii prevăzute de Legea nr. 544/2001.
 • Excepţii reglementate de Hotărârea C.S.M. nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al instanţelor judecătoreşti.
 • Excepţii prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

g. Informaţii clasificate

h. Asemănări şi deosebiri între informaţiile clasificate şi cele de interes public

i. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materia Legii nr. 544/2001, cu accent pe refuzurile de acces motivat de caracterul clasificat al informaţiilor solicitate. Studii de caz.ID-100169713

Sesizarea incidentelor ce pot interveni în aplicarea legislaţiei privind informaţiile clasificate şi modalităţile de prevenire a acestora 

 1. Definiţie. Ce sunt incidentele de securitate?
 2. Clasificarea incidentelor
 3. „Tratarea”/ Soluţionarea incidentelor.
 4. Exemple de incidente. Studii de caz.
 5. Care sunt autorităţile ce pot/trebuie încunoştiinţate/sesizate ?
 6. Modalităţi de prevenire a incidentelor.
 7. Noţiuni
 8. Măsuri generale de protecţie a informaţiilor clasificate
 9. Măsuri concrete de prevenire a compromiterii informaţiilor clasificate la nivelul instanţelor.
 10. Sancţiuni în cazul nerespectării măsurilor de prevenire.

 

Agenda zilnica:

Ziua 1 Ziua 2
Curs 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00
Coffe Break 11.00 – 11.15 11.00 – 11.15
Pranz 13.00 – 14.00 13.00 – 14.00
Curs 14.00 – 17.00 14.00 – 17.00
Coffe Break 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00

 

 

 

 

Nota: Programul este orientativ si poate suferi mici modificari in functie de grup si ritmul de parcurgere a temeticilor propuse.

 

Date Organizatorice:

 • Data Trainingului: 18-19 iunie 2019samsung-galaxy-tab-3
 • Locatia: Hotel Crystal Palace**** http://www.crystalpalacehotel.ro/  
 • Costuri: 1.440 RON / participant si include:
  • –       mesele (2 x dejun)
  • –       coffee break-urile ( 4 )
  • –       suportul de curs;
  • –       diplomele de participare;
  • –       In pretul cursului este inclusa si o tableta Samsung Galaxy Tab 3, Lenovo A3300, A3500, functie de stocul de la data participarii
 • Sau, la cerere – Costul fara tableta este de 1.240 lei/pers
 • Tot la cerere putem asigura si cazarea la hotelul unde se desfasoara cursul la pretul de 65 euro/noapte incluzand micul dejun.

Discount-uri:ID-10011742

 • 5 % la 2 participanti
 • 10 % la 3 participanti
 • La 4 participanti se ofera 1 loc gratuit, al 5-lea, sau la 4 participanti se ofera un discount de 20%

 

 • Pentru inscriere va rugam sa completati formularul de participare de mai jos.
 • Acesta se va trimite pe fax sau email la adresa:
 • catalin.lazar@training-info.ro
 • Mai multe informatii se pot obtine si la numerele de telefon 0722.663.637

 

TERMEN DE INSCRIERE
11 iunie 2019

 

FORMULAR DE INSCRIERE

 

INTREAGA PREZENTARE A CURSULUI

 

 

PREZENTAREA TRAINERILOR  marius

Stamate Marius Gerald  – Ph.D., M.A., DEA

Marius Gerald Stamate, trainer cu experienta, printre punctele sale tari aflandu-se – capacitati excelente de organizare, aptitudini de comunicare interpersonala, cunostinte profesionale solide, perseverenta, responsabilitate, spirit intuitiv.

Educatie si Formare

 • Doctor in istorie – Doctor in ştiinţe – ISCED 6 – Ph.D.
 • Diploma de Studii academice postuniversitare Absolvent Studii academice postuniversitare – ISCED 6 – MASTER of arts
 • Diploma de Studii Aprofundate, Absolvent de studii aprofundate – ISCED 6 – DEA
 • Consilier Superior
 • GUVERNUL ROMÂNIEI / MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE / AGENŢIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ / DIRECŢIA GENERALĂ STRATEGIE, REFORMĂ ŞI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
 • Consilier Superior
 • GUVERNUL ROMANIEI /  MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR /  DIRECŢIA RELAŢII EXTERNE, ACORDURI SI TRATATE INTERNAŢIONALE
 • Consilier Superior
 • GUVERNUL ROMÂNIEI / MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI /                                             AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU IMM-URI/ DIRECŢIA POLITICI ŞI PROGRAME pentru IMM, MEDIU DE AFACERI ŞI COOPERAŢIE
 • Component al Echipei de Proiect pentru Fonduri Structurale în colaborare cu Direcţia Programe şi Dezvoltare / Serviciul Proiecte Cu Finanţare Internaţională / PrimĂria Municipiului Constanţa
 • Cadru didactic – asistent universitar. Facultatea de drept, Catedra de Administraţie Publica
 • Jurnalist – editorialist
 • Analist de politică externă

PROIECTE FINALIZATE:

Afilieri:

 • Membru fondator al “Cercului de istorie” al Facultăţii de istorie, Universitatea Ovidius (1994) ; comunicare ştiinţifică
 • Membru al “International Center for Alcohol and Addiction”, Elvetia (2002); implicare sociala – comunicare
 • Membru al Comisiei de Relaţii Internaţionale si Integrare Europeană din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie si Agricultură Constanţa (2002); abilităţi de negociere
 • Membru al Asociaţiei Culturale şi a Tineretului Azerbaidjan – România (2002); abilitaţi de comunicare
 • Membru al Crucii Roşii – Constanta (2002); implicare sociala
 • Membru al Clubului Constanta al Asociaţiei Pro Democratia; competenţe rapoarte de comunicare
 • Membru al Asociaţiei Internaţionale pentru Protecţia Drepturilor Omului – Secţia Romana, Constanta (2003); implicare socială
 • Membru al Institutul National Roman Pentru Studiul Amenajarii Si Folosirii Surselor De Energie – IRE; 2011 (www.ire.ro )
 • Membru al Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei – CNR-CME-2011 (www.cnr-cme.ro )
 • Membru al Retelei Nationale a Promotorilor, Facilitatorilor si Expertilor SUERD “Danube PROFEX”, septembrie 2012. (http://www.houseofeurope.ro/blog/reteaua-nationala-expertilor-pentru-regiunea-dunarii-la-start/)
 • Membru al Asociaţiei Profesionale A Formării În Administraţia Publică Locală “Cinaq – decembrie 2012

Activitate publicistica:

 • – cca 500 materiale de analiza de politica externa si relaţii internaţionale in ziarele locale “Telegraf” si “Observator” din Constanţa;
 • – publicata lucrarea “Tarile Romane in politica orientala a Marii Britanii la sfârşitul secolului XVIII si începutul secolului XIX (1774-1829)”(noiembrie 2002, Editura Paralela 45, Piteşti, 150 pagini); http://books.google.com/books?id=szOgAAAAMAAJ&source=gbs_similarbooks
 • – relatiile Romaniei cu statele Caucazului de sud (1991-2001), in curs de publicare, Editura Militara – http://www.edituramilitara.ro/

 

 

 

оперативный персоналin safety

Share